Laster inn Det magiske klasserommet

Redd Barna kjemper for barns rettigheter, og for at alle barn skal leve et verdig liv – uansett hvem de er og hvor de bor. Også i Norge!

Laget av Brainify, Nitter Media, Tomas Drefvelin og Redd Barna, med støtte fra Norad